Business Continuity Management bij Medisch Centrum Haaglanden

Business Continuity Management……een ramp kun je niet plannen…..maar je kunt je er wel op voorbereiden! Dat is de essentie van Business Continuity Management. Organisaties onderkennen het belang van Business Continuity Management, maar bezitten vaak niet voldoende kennis over het thema om het in de praktijk uit te kunnen werken. Humanagement gaat graag met organisaties aan de slag, om haar kennis over dit thema te delen. Voor Medisch Centrum Haaglanden heeft Humanagement een kick-off georganiseerd met betrekking tot Business Continuity Management.


Aanpak Training Business Continuity Management

Tijdens deze kick-off heeft Humanagement stil gestaan bij de basisprincipes van Business Continuity Management en is de vertaalslag naar de facilitaire processen (BCM4FM) gemaakt. Humanagement heeft de deelnemers kennis laten maken met verschillende onderdelen uit een ‘facilitair continuity plan’ en heeft ingezoomd op het belang van een goede voorbereiding op calamiteiten.

Humanagement heeft daarnaast gebruik gemaakt van een heldere, pragmatische toelichting op BCM4FM, prikkelende stellingen en verrassend beeldmateriaal. Om het onderwerp voor de deelnemers meer tastbaar te maken, zijn voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk getoetst. Op deze manier is een goed beeld van Business Continuity Management bij Medisch Centrum Haaglanden gerealiseerd.


Bewustwording en draagvlak door training

Door een passende aanpak voor Medisch Centrum Haaglanden zijn deelnemers gemotiveerd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Het creëren van voldoende bewustwording en draagvlak hebben bij deze kick-off dan ook centraal gestaan.

Door een interactieve en geslaagde sessie is bewustwording van en draagvlak voor Business Continuity Management bij Medisch Centrum Haaglanden gecreëerd. Daarnaast is op basis van de kick-off een evaluatieverslag opgesteld en zijn suggesties gedaan voor een mogelijk vervolgtraject, om Business Continuity Management bij Medisch Centrum Haaglanden te integreren.

2017-12-22 12:15:54
Business Continuity Management……een ramp kun je niet plannen…..maar je kunt je er wel op voorbereiden! Dat is de essentie van Business Continuity Management.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route