Onderzoeksthema's

Humanagement is specialist binnen het vakgebied Facility Management. Los van de interim- en projectmanagementopdrachten die Humanagement uitvoert, besteden wij structureel tijd aan ontwikkelingen op het facilitaire vakgebied. Wij zoeken hierbij de grens graag op en staan open voor invloeden van andere vakgebieden die we vervolgens vertalen naar facilitaire vraagstukken.

Jaarlijks wordt een onderzoeksthema bepaald waaraan wij een afstudeeronderzoek koppelen. Vanuit Humanagement zorgen wij voor een intensieve begeleiding. Hieronder een selectie van de onderzoeksthema’s die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest.

0000-00-00 00:00:00
Humanagement is specialist binnen het vakgebied Facility Management . Los van de interim- en projectmanagementopdrachten die Humanagement uitvoert, besteden wij structureel tijd aan ontwikkelingen op het facilitaire vakgebied.

Facility Continuity Management

Business continuity management voor Facility Management
Welke (mogelijke) rol, met bijhorende verantwoordelijkheden, zou Facility Management moeten spelen op het gebied van Business Continuity Management binnen organisaties?.
Read more

Facilitaire Ethiek

Op ontdekkingsreis naar Facilitaire Ethiek
Op welke wijze kunnen facilitaire organisaties bedrijfsethiek inzichtelijk en bespreekbaar maken?. Uitvoering
Read more

Beleveniseconomie

Facility Management 'een hele beleving'
Op welke wijze kunnen facilitaire belevingsconcepten, gebaseerd op belevingsconcepten uit de beleveniseconomie, een volgende stap vormen in het professionaliseringsproces van facilitaire organisaties, teneinde de waardetoevoeging aan de primaire processen te optimaliseren?.
Read more

Facilitaire Besturing

Facilitaire (be)sturingselementen
Humanagement heeft in 2011 het afstudeeronderzoek ‘Van Inspanning naar Resultaat’ uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels bij meerdere organisaties toegepast en hebben geleid tot een performance dashboard dat inzicht geeft in de prestaties van externe leveranciers.
Read more

Multifunctionele schoolgebouwen

Multifunctionele schoolgebouwen
Wat zijn de consequenties van een multifunctioneel schoolgebouw op de facilitaire organisatie en het facilitair aanbod van een ROC onderwijsinstelling, en hoe kan Humanagement de facilitaire organisatie hierin adviseren?.
Read more

FaCITYlymanagement

Facility Management bij lokale overheden
Op welke wijze kunnen publieke diensten bij de lokale overheden geoptimaliseerd worden, zodat een goede aansluiting op de eisen en wensen van burgers ontstaat en welke rol speelt Facility Management hierin en/of zou Facility Management hierin kunnen spelen?.
Read more

ITIL voor Facility Management

Toepassen van ITIL binnen de facilitaire organisatie
In hoeverre is het mogelijk om op basis van ITIL een facilitaire organisatie procesmatig te organiseren, welke aanpassingen zijn daarvoor nodig binnen ITIL en wat zijn de consequenties van het gebruik op het organiseren en managen van facilitaire organisaties ? .
Read more

Denk groot, organiseer klein

Denk groot, organiseer klein
Hoe kan Humanagement belanghebbenden het beste adviseren over de organisatie van facilitaire voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in kleinschalige woonvormen?. Uitvoering
Read more

Resultaatcontracten 'van inspanning naar resultaat'

De invoering van resultaatcontracten
Op welke wijze dient een facilitaire organisatie te worden voorbereid en ingericht alvorens de organisatie over kan gaan op resultaatgerichte contractvoering?.
Read more

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route