Verslag kennisbijeenkomst 'bent u klaar voor een circulair jaar?"

Samenvatting verslag kennisbijeenkomst circulaire economie: 'bent u klaar voor een circulair jaar ?'

Op woensdag 11 januari kwamen zo’n 60 belangstellenden naar de Haagse Hogeschool om een kennisevent over de circulaire economie bij te wonen. Met als gastheren Paul Pouw (voorzitter FM Alumni Den Haag) en Gerard de Bruijn (directeur Humanagement) kwamen in de Innovaytion Playground op een speelse wijze vier sprekers aan het woord, die elk vanuit een eigen circulaire invalshoek een korte presentatie gaven.

De eerste spreker, Thomas Metz van Dutch Green Building Council, praatte het publiek bij over de achtergrond en noodzaak van duurzaamheid. De noodzaak van een circulaire economie is een gemeengoed. Dit beginnen steeds meer partijen zich te realiseren. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen zijn gezet. In september 2016 is het initiatief genomen voor een nationaal grondstoffenakkoord en vanaf 2018 gaan er minimumeisen gelden voor de duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren. Ondanks dat dit nog niet volledig circulair is, zijn dit stappen in de goede richting.

Vervolgens nam Jeremy Croes (Royal Schiphol Group) met zijn presentatie de aanwezigen mee in de circulaire ambitie van Schiphol om in 2030 een zero waste-luchthaven te zijn.  Yvette Watson en Geerke Hooijmeijer – Versteeg (PHI Factory) benadrukten tijdens hun presentatie de sleutelrol van de facility manager binnen de circulaire economie. Watson ging in op veel gehoorde redenen om niet te beginnen met circulaire initiatieven, redenen die volgens haar eigenlijk geen bestaansrecht hebben. De presentatie werd afgesloten met de stelling dat facility managers veel meer moeten benadrukken welke waarde je creëert in plaats van te sturen op besparing en ecologische schade.  

Pieter Zeilstra (Humanagement) sloot de avond af met een pitch over ‘Nudging’. Nudging gaat over het verleiden van mensen door middel van kleine manipulaties die ‘intuïtief beslissen’ stimuleren en mensen een zetje in de goede richting geven. 

Tussen de presentaties door werden alle aanwezigen uitgedaagd om voor een green screen hun individuele circulaire ambitie voor het komend jaar uit te spreken. Een jury, bestaande uit studenten van de opleiding Facility management aan de Haagse Hogeschool, koos uit alle ambities een top 3. Eind van dit jaar wordt met de top drie teruggeblikt op het circulaire jaar en de individuele, circulaire resultaten die zij hebben behaald.

In het februarinummer van Facto verschijnt een uitgebreide versie van dit verslag.

2017-01-25 15:15:00
Samenvatting verslag kennisbijeenkomst circulaire economie: 'bent u klaar voor een circulair jaar ?'
Op woensdag 11 januari kwamen zo’n 60 belangstellenden naar de Haagse Hogeschool om een kennisevent over de circulaire economie bij te wonen. Met als gastheren Paul Pouw (voorzitter FM Alumni Den Haag) en Gerard de Bruijn (directeur Humanagement) kwamen in de Innovaytion Playground op een speelse wijze vier sprekers aan het woord, die elk vanuit een eigen circulaire invalshoek een korte presentatie gaven.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route