Met welke beweegredenen ontwikkelen ROC’s gebouwen, wat zijn de succes- en faalfactoren en consequenties?