Eerste ervaringen omtrent het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP).