Performance Management

Performance Management binnen Facility Management

Voorheen relatief simpele uitbestedingsvraagstukken worden complexer door nieuwe contractvormen. Op de facilitaire agenda staat steeds vaker niet alleen de vraag ‘wel of niet uitbesteden', maar ook ‘op welke wijze gaan we uitbesteden'? Een ontwikkeling die binnen veel contractvormen herkenbaar is, is de verschuivende focus van inspanning naar resultaat, contracten en aanbestedingen maken steeds meer gebruik van resultaat definiëring in plaats van een inspanningsverplichting.

Managen van prestaties in plaats van inspanning

Bij het gebruik van resultaatgerichte contractvoering is geen operationele capaciteit en technisch diepgaande kennis nodig. Doordat de inspanning niet wordt voorgeschreven, krijgt de leverancier de gelegenheid expertise in te brengen met betrekking tot de invulling van de dienst of product. De opdrachtgever specificeert aan welke eisen de inhoud ofwel het resultaat moet voldoen. Dit resulteert in een resultaatverplichting van de opdrachtnemer waarbij hij een opdrachtgever op operationeel gebied ontzorgt.

Door op resultaatbasis uit te besteden zal de opdrachtgever de leverancier anders moeten gaan aansturen, namelijk op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) in plaats van de geleverde inspanning te controleren. Deze KPI’s definiëren het resultaat en zeggen niets over de manier waarop de leverancier de resultaten moet behalen. Dit is ten slotte de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Deze ontwikkeling veroorzaakt een snelle stijging van het belang van performance management, ofwel het managen van prestaties van de leverancier in plaats van het managen van de inspanning.

Wat is Performance Management?

Performance management bestaat uit de regievoering op de prestaties van de dienstverlening. De regievoering is gebaseerd op resultaten en niet op inspanning. Veel opdrachtgevers hebben moeite met deze wijze van regievoering, omdat zij zich bezighouden met de operationele taken en zich niet richten op de lange termijn doelstellingen. Op het gebied van performance management liggen voor de opdrachtgever een tweetal uitdagingen, namelijk: het creëren van resultaatgerichte prestatie indicatoren die vanuit een organisatiedoel zijn opgesteld en het aansturen van de samenwerking op basis van resultaatgerichte managementinformatie.

Een Performance Dashboard voor regie op uw facilitaire organisaties

Humanagement heeft ruime ervaring met het implementeren van performance management bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, lees hier een van onze recente ervaringen. Vanuit onze onafhankelijke rol werken wij voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Wij kunnen u onder andere met de volgende zaken van dienst zijn:

  • Invulling strategisch performance management
  • Implementeren performance dashboard
  • Inzicht in successen en aandachtspunten facilitaire prestaties
  • Professionaliseren samenwerking leverancier en opdrachtgever
  • Rapporteren op toegevoegde waarde en prestaties
0000-00-00 00:00:00
Performance Management binnen Facility Management
Voorheen relatief simpele uitbestedingsvraagstukken worden complexer door nieuwe contractvormen. Op de facilitaire agenda staat steeds vaker niet alleen de vraag ‘wel of niet uitbesteden', maar ook ‘op welke wijze gaan we uitbesteden'? Een ontwikkeling die binnen veel contractvormen herkenbaar is, is de verschuivende focus van inspanning naar resultaat, contracten en aanbestedingen maken steeds meer gebruik van resultaat definiëring in plaats van een inspanningsverplichting.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route