Serviceconcepten

Serviceconcept op basis van de kernwaarden van uw organisatie

Bent u op zoek naar een serviceconcept voor uw facilitaire organisatie, waarin de kernwaarden van uw organisatie goed tot uiting komen en waardoor medewerkers, bezoekers en klanten zich welkom voelen in uw gebouw?

Humanagement begeleidt en adviseert organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van facilitaire serviceconcepten. In een serviceconcept worden de kernwaarden van uw organisatie vertaald naar integrale serviceprincipes voor uw eigen facilitaire medewerkers en uw externe leveranciers. Gezamenlijk vormen zij immers hét visitekaartje van uw organisatie.

Humanagement ontwikkelt serviceconcept met FM Alignment Model

Het opstellen van een serviceconcept vraagt een grote betrokkenheid van medewerkers en klanten. Humanagement adviseert om bij de ontwikkeling van een serviceconcept de onderstaande stappen te doorlopen en uw facilitaire team en klanten actief bij dit proces te betrekken door het organiseren van interactieve workshops.

  1. Formuleren kernwaarden als uitgangspunt voor het serviceconcept met behulp van het FM Aligment Model
  2. Bepalen gewenste niveau van dienstverlening middels een sterrenclassificatie
  3. In kaart brengen van klantcontactmomenten per organisatieschil (op afstand, op weg, bij aankomst, bij ontvangst
  4. Categoriseren zichtbare/representatieve dienstverlening en onzichtbare/uitvoerende dienstverlening
  5. Definieren van het serviceconcept, waarin dienstverleningsaspecten voor de diverse facilitaire producten en diensten worden uitgewerkt
  6. Vertaling serviceconcept naar uitvraag/aanbesteding voor externe leveranciers
  7. Implementatie van het serviceconcept, samen met interne en externe leveranciers, onder ander door het organiseren van trainingen
  8. Mystery guest meting om de beleving van het serviceconcept in de praktijk te meten en te verbeteren

Humanagement is onder andere betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuw serviceconcept bij Eneco.

 
0000-00-00 00:00:00
Serviceconcept op basis van de kernwaarden van uw organisatie
Bent u op zoek naar een serviceconcept voor uw facilitaire organisatie, waarin de kernwaarden van uw organisatie goed tot uiting komen en waardoor medewerkers, bezoekers en klanten zich welkom voelen in uw gebouw?.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route