Beheer en Onderhoud

Gebouwbeheer en Onderhoud

Een goed onderhouden gebouw draagt bij aan de uitstraling en het imago van de organisatie en verhoogt de gebruikerswaarde voor de medewerkers. Het onderhoud wordt bij voorkeur zo uitgevoerd dat het de processen zo min mogelijk verstoord. Steeds meer organisaties willen het installatieonderhoud resultaatgericht uitbesteden. Hierdoor gaan opdrachtgevers meer sturen op output in plaatst van input met als doeleinde om zich meer te focussen op het besturen van werkzaamheden. Een veelgebruikte uitspraak is daarbij ‘Wij willen niet betalen voor het onderhoud aan installaties, maar voor het goed functioneren van installaties.”

Een overgang naar resultaatcontracten vereist echter niet alleen veranderingen binnen de organisatie van de aanbieder, maar zeker ook binnen de organisatie van de opdrachtgever. Humanagement kan u begeleiden bij zowel de inhoudelijke optimalisatie als de organisatieverandering.

PPS en DBFMO

DBFMO (Design - Built - Finance - Maintain - Operate) is een contractvorm waarbij het ontwerp, de bouw, de financiering, het beheer en onderhoud en de facilitaire diensten aan een consortium worden gegund.  Een DBFMO aanpak wordt vaak gehanteerd in Publiek Private Samenwerkingen (PPS). Deze levenscyclusbenadering van vastgoed, staat binnen het facilitaire vakgebied al veel langer centraal. Namens de gebruikersorganisatie zorgen wij ervoor dat, bij besluitvorming in het bouwproces, ook de impact op de (facilitaire) exploitatie, het beheer en onderhoud, wordt meegenomen. Centraal staat Total Cost of Ownership en niet alleen de initiële bouwkosten.

Met name de financieringsconstructie bij DBFMO biedt interessante mogelijkheden. Humanagement heeft met zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers contacten en is betrokken geweest bij beleidsvorming aangaande PPS. Wij hebben ons hiermee een helder beeld gevormd van de voor- en nadelen van PPS en andere vormen van beheer en onderhoud en zijn daardoor in staat een professionele bijdrage te leveren aan de diverse fases van een PPS traject.

Strategisch Vastgoedbeheer

Strategisch vastgoedbeheer betreft het beoordelen en positioneren van de gebouwen die organisaties in portefeuille hebben. Keuzes maken over welke gebouwen te behouden en welke af te stoten en op welke termijn? Is herontwikkeling, een grondige verbouwing, renovatie of verduurzaming een financieel en strategisch goede keuze? Hierbij zijn de waarde, de flexibiliteit, de verkoopbaarheid, de (her)ontwikkelingspotentie, de conditie, de duurzaamheid en energiezuinigheid van het gebouw belangrijke elementen. Uiteindelijk moet het gebouw vooral voor de gebruiker een optimale werkomgeving bieden. Humanagement heeft diverse organisaties geadviseerd over het strategisch beheren en onderhouden van vastgoed alsmede het efficiënter en professioneler inrichting van afdelingen technische dienst.

0000-00-00 00:00:00
Gebouwbeheer en Onderhoud
Een goed onderhouden gebouw draagt bij aan de uitstraling en het imago van de organisatie en verhoogt de gebruikerswaarde voor de medewerkers. Het onderhoud wordt bij voorkeur zo uitgevoerd dat het de processen zo min mogelijk verstoord.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route