Facility Management

Facility Management als succesfactor

Organisaties staan voor grote uitdagingen. Internationalisering, demografische, politieke en economische ontwikkelingen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en veiligheid, zo maar een greep uit aspecten waar organisaties op in moeten spelen. Veranderingen vragen om dynamische organisaties die in staat zijn om vanuit een duidelijke focus flexibel te reageren en daarmee de continuïteit te waarborgen.

Facility Management levert een wezenlijke bijdrage aan het succes van organisaties.  Huisvesting, services en veiligheid zijn pijlers voor een ongestoorde (plezierige!) werkomgeving die medewerkers in staat stelt hun werk in een optimale setting uit te voeren. Daar waar facility management een bijdrage levert aan de woon- en leefomgeving van mensen is het belang van facility management zo mogelijk nog groter.

Trends binnen Facility Management

Facility Management omvat tal van aandachtsgebieden. Op onderstaande pagina's worden een aantal daarvan uitgebreider beschreven en verder uitgesplitst naar een aantal belangrijke onderwerpen en trends binnen Facility Management die door Humanagement onderkend worden:

Huisvesting en Vastgoed

  • Herorientatie op huisvesting, werkplekconcepten /het nieuwe werken/ activity based working, bouwmanagement, verhuismanagement, serviceconcepten

Duurzaamheid

  • Circulaire economie, Circulair Inkopen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Facilitaire Ethiek

Inkoop

  • Regieorganisatie, Performancemanagement, Resultaatcontracten, aanbesteden, uitbesteden, leveranciers- en contractmanagement

Crisismanagement

  • Business Continuity Management, Veiligheid

FMIS

Ontwikkelingen en trends vragen om passende, facilitaire oplossingen. Humanagement is kennisintensief en wil graag gezichtsbepalend zijn. Wij zijn dan ook continu bezig met het aanscherpen van onze visie en de mogelijkheden die dit biedt voor onze opdrachtgevers. Op de volgende pagina's leest u meer over de wijze waarop wij u van dienst kunnen zijn.

0000-00-00 00:00:00
Facility Management als succesfactor
Organisaties staan voor grote uitdagingen. Internationalisering, demografische, politieke en economische ontwikkelingen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en veiligheid, zo maar een greep uit aspecten waar organisaties op in moeten spelen.

Huisvesting

Vastgoed, Huisvesting en Facility Management
Vastgoed is voor veel organisaties een belangrijk bedrijfsmiddel, dat professioneel beheerd en geëxploiteerd dient te worden. Daarnaast speelt huisvesting een belangrijke rol voor veel facilitaire organisaties.
Read more

Duurzaamheid

Introductie tot Duurzaamheid
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De hedendaagse uitdagingen voor deze planeet zijn ongekend en buitengewoon. Van klimaatveranderingen tot waterschaarste, van armoede tot ziekte en groeiende ongelijkheid van inkomen en vermogen.
Read more

Inkoop

Facility Management & Inkoop
De (facilitaire) inkoop beslaat vaak een breed palet aan producten en diensten. Afhankelijk van de aard en de omvang van het inkoopvolume en passend bij het bedrijfsvoeringmodel, zal bepaald kunnen worden hoe inkoop gepositioneerd wordt en welke sourcingstrategie passend is.
Read more

Crisismanagement

Introductie tot Crisismanagement
De vuurwerkramp in Enschede, de brand in het cellencomplex op Schiphol en de ernstige wateroverlast bij het VUmc. Het zijn allemaal gebeurtenissen die we we ons nog goed kunnen herrineren.
Read more

FMIS

Wat is een Facilitair Management Informatie Systeem(FMIS)?
Eerst organiseren dan automatiseren, een FMIS fungeert als radar in uw organisatie en binnen de processen!
Read more

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route