Verandermanagement

Facility Management en Organisatieveranderingen

De wereld om ons heen verandert snel. Elke organisatie heeft te maken met dynamiek en een sterk veranderende omgeving. De redenen voor organisatieveranderingen zijn legio: politieke besluitvorming, de economische situatie, demografische ontwikkelingen, streven naar vraag- en/of outputsturing, kostenreductie, fusies en/of overnames en het samenvoegen van ondersteunende diensten, zijn slechts enkele voorbeelden.

Elke facilitaire organisatie zal scherp moeten zijn op haar positie en moeten anticiperen op de veranderende organisatiecontext om optimale diensten te verlenen die aansluiten bij veranderende bedrijfsprocessen en waarde blijven toevoegen. Geen organisatie is gelijk en dus is ook geen enkele organisatieverandering gelijk. Vele oplossingsrichtingen zijn mogelijk. De trend is echter duidelijk: (eigen) facilitaire diensten worden in omvang kleiner terwijl de scope van FM groeit. De groei wordt met name veroorzaakt door fusies en/of centralisatie slagen (bijvoorbeeld door het vormen van een Shared Services Organisatie) en verbreding van diensten (Business Continuity, MVO, e.d.).

Regieorganisatie

Veel organisaties kiezen voor een regieorganisatie (in welke vorm dan ook), waarbij de uitvoering grotendeels aan de markt wordt overgelaten. Middels prestatiecontracten worden diensten single services uitbesteed, maar ook multi services, maincontracting en PPS constructies groeien gestaag.

Outside-in

Humanagement combineert haar kennis en ervaring op het gebied van organisatiekunde met een zeer gedegen kennis van de facility management markt. Elke organisatieverandering vraagt om een maatwerk oplossing, waarbij natuurlijk niet keer op keer het wiel uitgevonden wordt. Humanagement werkt via de ‘outside-in’ gedachte. Als uitgangspunt nemen we altijd de strategische doelen van de organisatie en zoeken we naar de toegevoegde waarde die FM daar aan kan leveren. De vertaalslag naar wat dit vergt van de facilitaire organisatie en haar mensen, is voor ons de grote uitdaging.

Facilitaire Organisatie Scan (FOS)

In de door ons ontwikkelde facilitaire organisatie scan (FOS) is dit terug te zien in de stappen die wij doorlopen bij een organisatieverandertraject. De aandacht voor mensen staat centraal. Technisch kan een organisatieverandering nog zo goed zijn, als mensen (interne klanten en medewerkers) niet betrokken zijn en begrijpen wat de organisatieverandering beoogt, dan is de kans op succes erg klein. Humanagement is sterk op conceptueel niveau, is in staat diverse scenario’s te vergelijken om te komen tot een sluitende business case en is zeer ervaren in het begeleiden van een verandertraject waarbij alle stakeholders intensief betrokken worden: Mensen – maatwerk – motiverend. 

0000-00-00 00:00:00
Facility Management en Organisatieveranderingen
De wereld om ons heen verandert snel. Elke organisatie heeft te maken met dynamiek en een sterk veranderende omgeving.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route