PRINCE2

PRINCE2 methodiek bij Humanagement

Binnen Humanagement beschikken alle medewerkers over een PRINCE2 certificaat, waarbij de meesten op het niveau van practitioner.  Deze projectmethodiek hanteert Humanagement al ruim 10 jaar binnen al haar projecten.  Ook wanneer organisaties een eigen projectmethodiek hebben (met eigen formats), zijn Humanagers getraind en vaardig om zich deze methodieken eigen te maken en langs de lat van PRINCE2 te leggen om op die manier te borgen dat alle elementen die van belang zijn worden meegenomen in de projectaanpak. Ook voor training en begeleiding van uw medewerkersteam over het toepassen van projectmanagementtechnieken kan Humanagement u van dienst zijn.

Wat is PRINCE2 ?

Eind jaren tachtig heeft de Britse overheid op basis van best-practises een algemene projectmanagementmethode voor ICT-projecten ontwikkeld: PRINCE, Projects In a Controlled Environment. In 1996 is PRINCE2 geïntroduceerd als generieke standaard voor alle typen projecten. PRINCE2 is een proces-gebaseerde aanpak voor project management. De hele aanpak is opgebouwd uit 7 principes, 7 thema's en 7 processen waarbij elk proces is gedefinieerd met de hoofdzakelijke input en output, samen met de specifieke doelen die behaald moeten worden en de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. De methodiek is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe inzichten. Een groeiend aantal Nederlandse organisaties hanteert inmiddels PRINCE2 als standaard voor al hun projecten.

Behalve aanhangers, heeft de methodiek ook de nodige critici. Zo zou het ‘niets nieuws’ bieden en voor vele organisaties te bureaucratisch en te weinig flexibel zijn. Het eerste bevestigt slechts dat het gebaseerd is op ‘best practises’; de methode biedt op een systematische manier datgene aan, wat ervaren projectmanagers al doen. Maar is het daardoor te log geworden?

Onze ervaring is dat de kennis van velen zich beperkt tot één van de gepubliceerde samenvattingen. Het hieraan ten grondslag liggende boek staat niet in de boekenkast, laat staan dat deze gelezen wordt. Neemt men echter wel deze moeite dan blijkt dat regelmatig wordt vermeld dat toepassing afgestemd moet worden op complexiteit, impact en doorlooptijd van het project en haar omgeving. Bovendien wordt benadrukt dat gezien de dynamische omgeving, continue actualisatie van bijvoorbeeld de business case en het gewenste resultaat cruciaal is. De kritiek heeft wellicht meer te maken met het gebruik dan de methodiek zelf.

Invloed van betrokkenen

Een feit is wel dat PRINCE2 sterk georiënteerd is op de ‘harde kant’ van projectmanagement. De projectmanager zal zich hiervan bewust dienen te zijn en daarnaast voldoende aandacht moeten besteden aan de zeker zo belangrijke ‘zachte kant’, zoals communicatie, leiderschap, samenwerking en draagvlak. Recente onderzoeken bevestigen dat bij het merendeel van de projecten het succes verklaard kan worden door het enthousiasme en de professionaliteit van de opdrachtgever, de projectmanager en zijn team.

Hoewel een projectmanagementmethode dus niet zaligmakend is en de mensen waarschijnlijk meer bepalend zijn voor projectsucces, hangen deze twee factoren nauw samen. Een methode levert een goed fundament en is één van de gereedschappen in de gereedschapskist van een projectmanager.

 

 

0000-00-00 00:00:00
PRINCE2 methodiek bij Humanagement
Binnen Humanagement beschikken alle medewerkers over een PRINCE2 certificaat, waarbij de meesten op het niveau van practitioner. Deze projectmethodiek hanteert Humanagement al ruim 10 jaar binnen al haar projecten .

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route