Performance management

Performance management

Vroeger werden afspraken gemaakt op grond van de te leveren inspanning, vandaag de dag draait het steeds vaker om de te realiseren resultaten. Prettige bijkomstigheid is dat resultaatgerichte contractvoering geen operationele capaciteit of technisch geavanceerde kennis vereist. Het betekent wel dat de opdrachtgever de leverancier op een andere wijze dan voorheen moet aansturen: op basis van de Kritische Prestatie Indicatoren. Humanagement heeft veel ervaring met het managen op prestaties aan leverancierskant, en helpt opdrachtgevers onder meer met het (op maat) implementeren van het door Humanagement ontwikkelde performance dashboard en rapportages op grond van toegevoegde waarde en prestaties.

Performance dashboard

Voor de opdrachtgever kan performancemanagement een aantal uitdagingen met zich meebrengen. Want hoe creëer je resultaatgerichte presentatie-indicatoren en hoe stuur je de samenwerking aan op basis van relevante managementinformatie. Humanagement heeft ruime ervaring in het concretiseren van dergelijke resultaatafspraken en de begeleiding van de contractfase. Het dashboard brengt de gemaakte werkafspraken en stuurinformatie transparant in beeld, zodat het nakomen van de overeenkomst is geborgd.