Herhuisvesting

Herhuisvesting, bouwmanagement en verhuismanagement

Kosten die de pan uit rijzen, plannen die drie keer wijzigen en oplevertermijnen die overschreden worden? Bouwen en verbouwen zijn van nature ingewikkelde processen. Dan helpt het als je een facility manager aan het roer hebt staan die de belangen van alle stakeholders begrijpt, die de taal spreekt van de aannemer en de architect maar ook snapt wat de eindgebruiker eigenlijk wil. Humanagement kijkt verder dan de (ver)bouwwerkzaamheden en denkt ook al na over de gevolgen van genomen beslissingen in de exploitatiefase. Dat kunnen we als geen ander, omdat onze Humanagers soms aan de tafel van de vastgoedpartij zitten en in een andere situaties aan die van de opdrachtgever. Ervaring met beide perspectieven levert een tactisch voordeel op, waarbij we functionele eisen echt doorgronden.

Een andere optie is verplaatsen. Voor een grote verhuizing schakelen particulieren graag professionele verhuizers in. Voor organisaties is dat niet anders – die doen vaak een beroep op de expertise van Humanagement bij een dergelijke complexe herhuisvesting. Want een ‘move’ moet goed, minutieus en helder worden voorbereid, zodat de continuïteit is geborgd en draagvlak is gecreëerd. Of het een op zichzelf staande verhuizing betreft of een onderdeel van een huisvestingsproject, Humanagement heeft ruime ervaring met:

  • Het ordenen en prioriteren van verhuisactiviteiten
  • Het schrijven van een Plan van Aanpak
  • Het opstellen van een gedetailleerde planning
  • Het begeleiden van de transitie naar het (nieuwe) werkplekconcept
  • Het laten uitvoeren van bezettingsgraadmetingen