Consultancy

Wat verwacht u van consultancy?

Indien u op het punt staat een belangrijke organisatieverandering binnen het facilitair bedrijf door te voeren of een beleidsplan te presenteren, dan heeft u wellicht de behoefte hier vooraf met een onafhankelijke deskundige over van gedachten te wisselen. Consultancy biedt u de gelegenheid om Humanagement in te schakelen voor de rol van ideale, objectieve "sparringpartner" en facilitair adviseur, die een eerlijke en belangeloze (second) opinie geeft. Voordat u plannen formeel aan uw manager of directie voorlegt, beoordelen wij uw beleidsstukken, denken mee over uw doelstellingen en strategie en geven onze mening over uw ideeën en voorstellen. Wij sparren graag, kennen de diverse branches en ......hebben het waarschijnlijk zelf ook al een keer meegemaakt. Dat schept een band!

Organisatorische vraagstukken

Sluit uw facilitaire bedrijfsvoering (nog) wel aan op de strategische doelstellingen van de core-business? Levert uw facility management een positieve bijdrage aan de klantbeleving en resultaten van de organisatie? Of heeft u het gevoel dat het beter moet en beter kan? Consultancy kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

De consultants van Humanagement voorzien u graag van een facilitair advies. Zij lichten uw facilitaire organisatie door aan de hand van de, door ons ontwikkelde, Facilitaire Organisatie Scan, leggen de sterke en zwakke punten bloot, formuleren beleid en ontwikkelen een nieuw facilitair serviceconcept. Humanagement is sterk op conceptueel niveau, is in staat diverse scenario’s te vergelijken om te komen tot een sluitende business case en is zeer ervaren in het begeleiden van een verandertraject waarbij alle stakeholders intensief betrokken worden: Mensen – maatwerk – motiverend.

Een aantal voorbeelden van uitgevoerde consultancy-opdrachten vindt u op onze opdrachtenpagina.

 

0000-00-00 00:00:00
Wat verwacht u van consultancy?
Indien u op het punt staat een belangrijke organisatieverandering binnen het facilitair bedrijf door te voeren of een beleidsplan te presenteren, dan heeft u wellicht de behoefte hier vooraf met een onafhankelijke deskundige over van gedachten te wisselen. Consultancy biedt u de gelegenheid om Humanagement in te schakelen voor de rol van ideale, objectieve "sparringpartner" en facilitair adviseur, die een eerlijke en belangeloze (second) opinie geeft.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route