Veel organisaties ervaren forse uitdagingen door de toenemende complexiteit. Het reduceren van CO2 uitstoot en invulling geven aan het ‘return to office’ vraagstuk, zijn slechts twee concrete voorbeelden. De beproefde en door Humanagement al jaren gebruikte Facilitaire Organisatie Scan bewijst ook bij deze actuele scenario’s uitstekende diensten. Dit jaar is de FOS dan ook bij een aantal opdrachtgevers ingezet om snel de stand van zaken in de organisatie te peilen en concrete handvatten te bieden. Oók (maar niet exclusief) op het gebied van de al dan niet hybride werksituatie.

Een Facilitaire Organisatie Scan is geen tovermiddel, wél een uiterst efficiënte manier om snel de temperatuur van de organisatie te meten. Door de relatieve korte doorlooptijd vraagt het een bescheiden financiële investering, die zich uitbetaalt in een duidelijke situatieschets en concrete adviezen voor door te voeren verbeteringen.

De Facilitaire Organisatie Scan is een beproefd en probaat middel, maar blijft mensenwerk. Of beter gezegd: Humanagerswerk, en daarin schuilt het verschil. Op die wijze levert dit door ons ontwikkelde instrument subjectieve bevindingen door een objectieve, professionele buitenstaander. De objectieve factor zit in de vaak jarenlange en branchebrede praktijkervaring van de betrokken Humanagers, gestaafd door de nodige theoretische bagage.

Een Facilitaire Organisatie Scan vermeldt helder en transparant de belangrijkste issues die spelen. Dat zijn niet per definitie allemaal voorheen onbekende zaken, maar het feit dat ze door een externe blik worden gerapporteerd en gefilterd maakt dat ze minder snel ter discussie zullen staan. Om de objectiviteit te waarborgen en eventuele angels op voorhand onschadelijk te maken, zorgt Humanagement dat de meest kritische betrokkenen voor de interviewsessies worden uitgenodigd. Directie/bestuurders, gebruikers, facilitaire medewerkers, OR; we spreken een brede dwarsdoorsnede van de organisatie. De garantie dat ieders geluid is gehoord, in combinatie met het korte tijdsbestek, maken dat de onzekerheid van de situatie goed gemanaged kan worden.

Een Facilitaire Organisatie Scan levert geen vuistdik rapport op, maar een compacte en overzichtelijke presentatie met een aantal gerichte adviezen. Dat kan een organisatieverandering zijn, of aanpassing van de strategische huisvestingsvisie vragen (inclusief return to the office-scenario en hybride werken), of duidelijke focus aanbrengen op relevante thema’s als duurzaamheid en technologie. Concrete handvatten dus, waar de organisatie vervolgens zelf verder mee kan.