Circulaire economie

Circulaire economie staat voor verduurzamen

Circulair, circulaire economie, circulariteit, circulair inkopen; veelgehoorde termen afgelopen jaren. Maar waarom is het zo belangrijk om de transitie te maken van een lineaire bedrijfsvoering naar een Circulaire bedrijfsvoering?

Binnen een circulaire economie worden grondstoffen, materialen en producten op een zo hoogwaardig mogelijke manier heringezet. Voor het ene product is hierbij hergebruik de optimale variant en voor een ander product kan het zijn dat opknappen de beste optie is. Het heroverwegen is hierbij van cruciaal belang; hebben we wel nieuwe producten nodig?

De groeiende wereldbevolking doet een steeds groter beroep op natuurlijke grondstoffen: in de loop van de twintigste eeuw is de wereldbevolking 34 keer meer materialen gaan gebruiken, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 maal meer biomassa. De reële verwachting is dan ook dat het materiaalgebruik in 2050 zal verdrievoudigen ten opzichte van het basisjaar in 2000. De lineaire wijze waarop we nu omgaan met grondstoffen is niet toekomstbestendig. De materialen die worden onttrokken aan de aarde belanden op de afvalberg en komen niet meer terug in ons economisch systeem. De consequentie is dat deze grondstoffen niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe generaties (delven, produceren, gebruiken en weggooien).

De circulaire economie (CE) is niet nieuw. Al in 1960 hebben verschillende schrijvers en academici erkend dat er grenzen en negatieve effecten zijn van de wereldwijze industrialisatie. Vanaf 1970 is het concept van de circulaire economie verfijnd en verder ontwikkeld door o.a. Walter Stahel (1981 en 2006), Cradle to Cradle van Michael Braungart en William McDonough (2002) en de blauwe economie van Gunter Pauli (2010). 

Circulair inkopen als onderdeel van Facility Management

De Facility Manager (FM) kan als geen ander de circulariteit binnen zijn organisatie beïnvloeden. Hij heeft zowel invloed op het stellen van de juiste vragen (demand), het stimuleren van de duurzame oplossingen, inkoop (supply) en de exploitatie. Als we inzoomen op Circulair inkopen, dan is de essentie dat inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij of de opdrachtgever zelf) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten. Niet alleen herbruikbaarheid, maar ook onderdelen als eigenaarschap, businessmodel et cetera zijn hier onderdeel van.

Inkoop en exploitatie (beheer) vallen binnen de directe invloedsfeer van de FM’er. Met het implementeren van circulariteit kan hij laten zien dat FM niet alleen een kostenpost is, maar ook een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen, het imago en de continuïteit van de organisatie. De FM’er kan invulling geven aan circulair inkopen door het gedachtegoed mee te nemen in de advisering aan de klant, het specificeren van de inkoopbehoefte, en door te sturen op de vraag welke in de markt gezet wordt.

Zowel bij aanbestedingen als tijdens de contractfase ontstaan kansen om samen met leveranciers de dienstverlening te verduurzamen in de gehele keten en kringlopen te sluiten. Het gedachtegoed van de circulaire economie sluit hier uitstekend bij aan. Dit richt zich namelijk op het maximaliseren van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. Bij circulair inkopen borgt de inkoper dit door in een vroegtijdig stadium afspraken hierover te maken. FM kan een rol spelen bij het borgen van het nakomen hiervan. 

Aan de slag met Circulair Inkopen?

Humanagement kan u begeleiden bij het introduceren van circulair inkopen in uw organisatie. Wij hebben ervaring met het concretiseren van passende resultaatafspraken en het begeleiden van de contractfase. Het nakomen van de afspraken gedurende de contractperiode borgen wij door werkafspraken en stuurinformatie, deze kunnen bijvoorbeeld bewaakt worden in het door ons ontwikkelde dashboard.

Humanagement was trekker van twee pilots circulair inkopen van vloerbedekking en meubilair voor de nieuwe verkeerleidingpost van ProRail. De leerervaringen die wij opgedaan hebben zijn in samenwerking met PIANOo beschreven in een uitgebreide rapportage en een samenvatting die de belangrijkste leerpunten bevat.

Meer informatie?

Wilt u aan de slag met Circulair Inkopen, maar heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

Downloads

Whitepaper circulair inkopen

Klik hier voor de eerste bevindingen van de pilot ProRail in Deal!

Klik hier voor het complete rapport "Pilot: circulair inkopen kantoorinrichting ProRail"

Klik hier voor de samenvatting met de belangrijkste leerpunten van de pilot van ProRail

Klik hier voor een filmpje over de circulaire economie van de Ellen MacArthur Foundation.

Klik hier voor het artikel in Facto Magazine over de pilot van ProRail.

In onderstaand filmpje lichten wij toe wat onze visie is, wat circulair inkopen inhoudt en welke ervaring wij hebben:

0000-00-00 00:00:00
Circulaire economie staat voor verduurzamen
Circulair, circulaire economie, circulariteit, circulair inkopen; veelgehoorde termen afgelopen jaren. Maar waarom is het zo belangrijk om de transitie te maken van een lineaire bedrijfsvoering naar een Circulaire bedrijfsvoering?.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route