Duurzaamheid

Introductie tot Duurzaamheid

Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De hedendaagse uitdagingen voor deze planeet zijn ongekend en buitengewoon. Van klimaatveranderingen tot waterschaarste, van armoede tot ziekte en groeiende ongelijkheid van inkomen en vermogen. Het is duidelijk dat de wereld verandert en ons bewustzijn dat we verschillend moeten handelen groeit. Duurzaamheid is een zeer actueel thema, daar valt niet over te discussiëren. 

Steeds meer organisaties implementeren het concept duurzaamheid in hun MVO-beleid, uiteindelijk voelen de bedrijven zich verantwoordelijk dat toekomstige generaties het vermogen hebben om in hun eigen behoeften te voorzien. Organisaties hebben een enorme impact op de CO2-uitstoot. Neem bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, die verantwoordelijk is voor bijna 35% van de CO2-uitstoot in Europa (De Jonge, 2012). Dus als organisaties energie willen besparen om zo de impact op het milieu te verminderen kunnen ze de gebouwde omgeving niet onverschillig laten. 

Duurzaamheid draagt bij aan rendement

Duurzaamheid draagt bij aan het rendement van een organisatie, zowel financieel als in het imago. Dit levert interessante vraagstukken op als:

  • Mag duurzaamheid (extra) geld kosten?
  • Is een aantoonbare terugverdientijd vereist of moet het vooral bijdragen aan het duurzame imago van de organisatie?
  • Verhuizen we als organisatie naar een nieuw gebouw of kiezen we juist voor het renoveren van bestaande (leegstaande) gebouwen?
  • Hoe duurzaam zijn onze leveranciers eigenlijk?

De facilitaire afdeling kan als geen ander bijdragen aan de duurzaamheidsambities binnen zijn organisatie en daarmee toegevoegde waarde leveren. De Facility Manager heeft zowel invloed op het stellen van de juiste vragen (demand), het stimuleren van de duurzame oplossingen, inkoop (supply) en de exploitatie. Als we inzoomen op Circulair inkopen, dan is de essentie dat inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij of de opdrachtgever zelf) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten. Niet alleen herbruikbaarheid, maar ook onderdelen als eigenaarschap, businessmodel et cetera zijn hier onderdeel van.

Duurzaam gedrag

Om daadwerkelijk de duurzaamheidsambities te realiseren is het naast het verduurzamen van gebouwen essentieel om aandacht te schenken aan duurzaam gedrag van medewerkers. De facility manager speelt een belangrijke rol in het stimuleren van duurzaam gedrag onder haar eindgebruikers. Het aanmoedigen van duurzaam gedrag is dan ook een van de speerpunten voor facility managers de komende jaren. Als specialist in Facility Management adviseert Humanagement organisaties over het belang en de diverse mogelijkheden om bewustwording van duurzaamheid bij medewerkers te creëren.

 

 

0000-00-00 00:00:00
Introductie tot Duurzaamheid
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De hedendaagse uitdagingen voor deze planeet zijn ongekend en buitengewoon. Van klimaatveranderingen tot waterschaarste, van armoede tot ziekte en groeiende ongelijkheid van inkomen en vermogen.

Circulaire economie

Circulaire economie staat voor verduurzamen
Circulair, circulaire economie, circulariteit, circulair inkopen; veelgehoorde termen afgelopen jaren. Maar waarom is het zo belangrijk om de transitie te maken van een lineaire bedrijfsvoering naar een Circulaire bedrijfsvoering?.
Read more

Facilitaire Ethiek

Facilitaire ethiek, maak dilemma’s bespreekbaar
Business and ethics don’t mix?! Maak ethische dilemma's bespreekbaar binnen uw organisatie.
Read more

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route