Veiligheid

Veiligheid en Facility Management

Veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen het vakgebied Facility Management. Facilitaire organisaties zijn in de meeste gevallen primair verantwoordelijk voor veiligheid van de medewerkers en hun omgeving. FM heeft vaak een leidende rol met betrekking tot de Bedrijfshulpverlening organisatie en het calamiteiten- evacuatieplan. Daarnaast is de Facility Manager verantwoordelijk voor de beveiligingsdiensten in en rondom het gebouw en terrein, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan.

Naast de basis dienstverlening op gebied van veiligheid zijn er steeds meer organisaties die zich bezighouden met het realiseren en borgen van integrale veiligheid. Een Security Management Systeem (SMS) zorgt voor een algehele integrale beveiliging, ondersteunt de kwaliteitsbewaking van de operator en elimineert zoveel mogelijk interpretatieverschillen. Een SMS is vaak een open platform dat vele beveiligingssystemen ondersteunt en integreert, denk hierbij aan de integratie de toegangscontrole, video-observatie, inbraakdetectie en intercomsystemen. Humanagement heeft recente ervaring met de implementatie van een Security Managementsysteem (SMS) met als doel het borgen van de veiligheid van medewerkers en het, tot een maximum, borgen van de continuïteit van het primaire proces. Wilt u meer informatie neem dan contact op of bekijk opdrachten die wij recentelijk hebben uitgevoerd.

Veiligheid in de zorg

Veiligheid in de zorg is, mede na de brand met dodelijke afloop in Rivierduinen, voor alle zorgorganisaties topprioriteit. Na de brand in maart 2011 is het brandveiligheidsbeleid bij veel zorginstellingen aangepast conform wet- en regelgeving, is dit echter wel afdoende? Belangrijke factoren voor een veilige zorgorganisatie zijn het inzichtelijk hebben van de zelfredzaamheid van bewoners en een doorleefde veiligheidscultuur.  Humanagement ondersteunt (zorg)organisaties bij het opstellen van het (brand)veiligheidsbeleid en het maken van de organisatorische vertaalslag. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden dient voor alle betrokkenen helder te zijn. Teneinde het beleid goed te borgen dient specifiek aandacht te worden besteed aan het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en overige stakeholders.

Bedrijfshulpverlening & zelfstandige zorgteams

Bedrijfshulpverlening binnen de zorg is een belangrijk aandachtspunt binnen het gehele veiligheidsdenken. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat een standaard BHV-organisatie, die aan alle wet- en regelgeving voldoet, lang niet altijd in staat is om zelfstandig een ontruiming succesvol te laten verlopen, met name in de avond en nacht situatie. Het aspect ‘zelfredzaamheid’ van bewoners is vaak onderbelicht, waardoor bij een ontruiming ongewenste en onvoorziene situaties kunnen ontstaan. Humanagement heeft ervaring met het professionaliseren van de BHV organisatie middels de methodiek ZOEF.

ZOEF staat voor ZelfOEFenen en heeft als doel bewustwording en verantwoordelijkheid te creëren bij alle medewerkers. De methodiek is bedoeld om de BHV’ers te helpen om de bedrijfshulpverlening nog beter te organiseren. De methodiek is gebaseerd op realistische scenario’s en is maatwerk per locatie. De focus ligt op het trainen van alle medewerkers (als hulpverlener) op omstandigheden die betrekking hebben op de eigen locaties. Het doel van ZOEF is om jaarlijks te oefenen en om integrale verantwoordelijkheid en bewustwording te creëren onder alle medewerkers. De methodiek is specifiek ontwikkeld voor de zorg en sluit perfect aan bij de ontwikkeling dat steeds meer organisatie werken met zelfstandige teams. Daar worden veel verantwoordelijkheden immers bij de zorgprofessional belegd. ZOEF helpt zelfstandige zorgteams de veiligheid van cliënten en medewerkers op een professionele en bovenal verantwoorde manier te organiseren.

Hoe werkt deze methodiek en wat zijn de ervaringen? Lees hier het artikel uit het vakblad Zorginstellingen.

Advies over integrale veiligheid bij Carinova

Humanagement heeft Carinova geadviseerd over het realiseren van integrale veiligheid met betrekking tot alle gebouwgebonden veiligheidsaspecten voor circa vijftig intramurale locaties. Meer informatie over deze opdracht kunt u vinden bij de opdrachten.

0000-00-00 00:00:00
Veiligheid en Facility Management
Veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen het vakgebied Facility Management. Facilitaire organisaties zijn in de meeste gevallen primair verantwoordelijk voor veiligheid van de medewerkers en hun omgeving.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route