Corona oplossingen en aanpassingen

Projectmanager bij GGD Utrecht

GGD regio Utrecht zag zich opeens geconfronteerd met een enorme facilitaire uitdaging. Humanagement bood uitkomst met locatieonderzoek, contractonderhandelingen en de facilitaire inrichting van werkplekken van bron- en  contactonderzoek en de diverse teststraten in de provincie. Nieuwsgierig? Lees de casusbeschrijving.

Ketenmanager Gastvrijheid bij Isala

Bij Isala, een topklinisch ziekenhuis met vijf locaties in de regio Zwolle – Meppel, vervult Humanagement de functie van ketenmanager Gastvrijheid a.i. Hier is de impact van corona niet te onderschatten en kunnen wij met onze inzet echt het verschil maken.

Onze interim-manager geeft leiding aan vijf teams, waarbij ‘Screening aan de poort’ als tijdelijk zesde team is toegevoegd. Dit team bestond voor corona nog niet, maar is speciaal in het leven geroepen om alle bezoekers en patiënten bij binnenkomst te screenen op mogelijke coronaverschijnselen. De medewerkers zorgen voor de routing en stellen bij de entree, in een speciale tent, vragen over gezondheidsklachten. Indien noodzakelijk reiken ze medische mondkapjes uit. Het is een omvangrijke operatie. Verspreid over de locaties van Isala worden op een doordeweekse dag gemiddeld zo’n 8.000 patiënten en bezoekers gescreend.

Wat de tweede coronagolf extra intensief maakt, in vergelijking met het voorjaar, is dat nu de reguliere zorg grotendeels doordraait. Ook binnen het Facilitair bedrijf wordt getracht, naast de coronacrisis, de reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk te laten doorgaan. Dit geeft een enorme uitdaging en een constante afweging welke prioriteit aan bepaalde activiteiten en projecten moet worden gegeven. Iets waar onze Humanager met een frisse blik duidelijk zijn toegevoegde waarde heeft.

Inspiratiesessies en coronaklankbord

Een goede voorbereiding is méér dan het halve werk. Zeker in de huidige situatie waarin tijd een niet altijd te veroorloven luxe is en er snel geschakeld moet worden zonder dat het draagvlak wordt vergeten. Humanagement kan ook aan ‘de voorkant’ van het proces een verschil maken, met inspiratie- en klankbordsessies.

Snel een slag maken naar het anderhalve-meter-kantoor? Dat kan aan de hand van een speciaal ontwikkelde set aan leidende principes, uiteraard vertaald naar maatregelen die bij de specifieke organisatie horen en daaruit voortvloeiend een concreet actieplan. Eén van de instanties waar Humanagement hiermee kon helpen, was Medrie, de regio-organisatie voor huisartsen. In slechts twee sessies werden met het MT de strategische kaders bepaald en daar met het ondersteunende team een praktisch activiteitenoverzicht uit gedestilleerd. Zo kon de organisatie snel en moeiteloos de switch maken.

Afgelopen zomer zaten we bij het Zone.College om de tafel voor een klankbordsessie om aan de hand van onze coronamethodiek de anderhalve-meter-school door te lichten. Humanagement houdt in zo’n sessie de leidende principes nog eens kritisch tegen het licht, zodat recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders.

Uiteindelijk zullen de maatregelen afgeschaald worden en zullen we moeten kijken welke definitief onderdeel uit gaan maken van onze veranderende wereld.

Hoe zien we de verhouding tussen thuis en op locatie werken en welke organisatorische vertaalslagen moeten worden gemaakt? Ook voor deze slag kan Humanagement een procesversneller zijn.

Interim-locatiemanager bij Albeda

Op een van de vestigingen van de Zuid-Hollandse MBO-instellingen van Albeda is Laura Barendregt actief als interim-locatiemanager. Dat is in een dynamische omgeving vol studenten sowieso nooit saai, maar in coronatijden wordt nog meer van facilitair verwacht.

De impact van het fenomeen en de aan verandering onderhevige regelgeving is niet te onderschatten. Zo wordt wekelijks de tussenstand opgemaakt qua verloop en aantal gemelde besmettingen onder studenten en personeel. Vanwege de aangescherpte voorzorgsmaatregelen zoals thuisquarantaine – ook bij geteste gezinsleden – of bij verdachte symptomen vallen medewerkers mogelijk sneller uit. De uitdaging is om ook in die eventuele situatie de continuïteit van de dienstverlening op peil te houden.

Bovenop de ‘gewone’ werkzaamheden moeten er ook andere zaken worden geregeld. Er zijn overal desinfectiezuilen geplaatst en het facilitaire team is nu medeverantwoordelijk voor de ventilering van de ruimtes: essentieel in de strijd tegen corona op het Albeda waar nog steeds een deel van het onderwijs fysiek op locatie plaatsvindt en een deel digitaal op afstand.

Er is ook frequent overleg tussen facilitair, de conciërges en onderwijsverantwoordelijken over vraagstukken die zich in de praktijk voordoen. Het is geen geheim dat studenten zich in de leeftijdsgroep bevinden die grote moeite heeft de anderhalve-meter in acht te nemen. De controle op handhaving van afspraken en aansturing wordt bij zowel onderwijs als facilitair belegd. Concreet betekent dit dat op diverse strategische punten mensen staan gepositioneerd om de regels in herinnering te brengen met een actieve rol voor conciërges en beveiliging.

De geleerde les is dat het mogelijk is om goed onderwijs aan te bieden, ook in uitdagende tijden met een goede integrale samenwerking.