Corona oplossingen en aanpassingen

Proosten op (de terugkeer naar) kantoor

Makkelijker gezegd dan gedaan: ’terug naar kantoor’. Hoe pakken ze dat aan bij Heineken International, waar populaire gezelligheidsevenementen niet altijd op de oude vertrouwde manier doorgang konden vinden? Nu thuiswerken aardig gewend is, moet je als bedrijf ook vernieuwende, verrassende middelen vinden om medewerkers weer bij elkaar te krijgen.  Nieuwsgierig? Lees de casusbeschrijving.

Het nieuwe normaal is hybride

Nu steeds meer organisaties de weg terug naar kantoor zijn ingeslagen, is de vraag hoe de nieuwe, hybride werksituatie vorm krijgt. Hoe kijken we aan tegen werken en samenwerken? Blijft thuiswerken en videovergaderen populair (en in welke mate?) en willen we de anderhalve meter op de werkvloer blijven hanteren? Dat is voor elke organisatie anders. Uiteraard. De vraag hóe we weer met elkaar (samen)werken speelt net zo goed op de burelen van Humanagement als op die van al onze opdrachtgevers. Voor een aantal van hen zijn we actief met de invulling van dit vraagstuk. Humanagement hanteert een in huis ontwikkeld stappenplan waarmee elke organisatie bevraagd wordt op de wensen en mogelijkheden van hybride (samen)werken. Aan de hand van een aantal stellingen en vragen onderzoeken we wat de positieve en negatieve effecten en ervaringen van de lockdown waren. Zo komen we samen tot een weloverwogen en concrete richting voor organisaties en haar medewerkers, op basis van organisatiedoelen en persoonlijke behoeftes.

Projectmanager bij GGD Utrecht

GGD regio Utrecht zag zich opeens geconfronteerd met een enorme facilitaire uitdaging. Humanagement bood uitkomst met locatieonderzoek, contractonderhandelingen en de facilitaire inrichting van werkplekken van bron- en  contactonderzoek en de diverse teststraten in de provincie. Nieuwsgierig? Lees de casusbeschrijving.

Van ziekenhuis tot potentiële mega-priklocatie

Hoe bereid je een ziekenhuis voor op de functie van potentiële mega-priklocatie? Tot in de puntjes, weet het Flevoziekenhuis, dat rekening hield met maar liefst 8.000 vaccins per week. En met Playmobil, weet Humanagement, die hielp met het plan van aanpak en draaiboek. 

Met de hete adem van de naderende zomervakantie in de nek ontstond begin mei het idee dat ziekenhuizen tijdelijk ingezet konden worden voor het massaal ‘wegprikken’ van beschikbare vaccins. Hoe bereid je de organisatie voor op zo’n omvangrijke klus? Het Flevoziekenhuis, dat als ambitie had maar liefst achtduizend mensen per week te vaccineren, nam geen risico. Een dergelijke mega-operatie vereist een doordacht plan van aanpak en een gedegen draaiboek. Humanagement – met ruime ervaring op coronafaciliteiten, onder meer bij GGD regio Utrecht – bleek daarvoor de aangewezen partij en sparringpartner.  

Het uitgangsscenario bestond uit tien prikstraten, 40 prikken per uur per prikstraat, 16 registratiebalies en zo’n honderd medewerkers per shift. Zie dat maar eens te organiseren: de logistiek van mensen en middelen, het personeel, de ICT en de communicatie. Daarom zette Humanagement met de projectgroep van het Flevoziekenhuis alles op alles (en met het oog op de klok) om zo snel mogelijk tot plan van aanpak en draaiboek te komen.

Het sluitstuk van de voorbereiding was een tabletop-oefening, waarin het complexe event minutieus werd nagespeeld… met Playmobilpoppetjes. De speelgoedfiguurtjes konden na afloop weer naar huis, maar het draaiboek ligt nu in de la, klaar voor het mogelijke moment dat de GGD’s de vaccinatievraag niet meer aan kunnen. Mocht het zover komen, dan staat het Flevoziekenhuis paraat om onmiddellijk in actie te komen.