Corona oplossingen en aanpassingen

Samen(werken) in het nieuwe normaal

Na een roerige tijd van aanpassen, schakelen, anticiperen en versoepelen is nu het moment aangebroken voor een nieuw perspectief. Hoe ziet de (werk)situatie er na corona uit? Blijft thuiswerken populair, is de anderhalve meter praktisch uitvoerbaar? Dat is voor elke organisatie anders. Uiteraard. De vraag hóe we in de komende periode weer met elkaar (samen)werken speelt net zo goed op de burelen van Humanagement als op die van onze opdrachtgevers. Voor drie van hen zijn we al actief met de invulling van dit vraagstuk. Elk bedrijf is anders – en al helemaal omdat dit drietal in totaal verschillende branches opereert – maar onze vraagstelling is gelijk:

– Wat betekende de lockdown voor de organisatie en uw medewerkers?
– Wat ontbrak al in het pré-corona tijdperk?
– Wat voegen de ervaringen van de coronaperiode toe?
– Wat betekent dit voor (samen)werken in het post-corona tijdperk? En welke leidende principes wilt u daarbij hanteren?

Aan de hand van die uitgangspunten ontwikkelt Humanagement samen met de opdrachtgever een visie die aansluit bij de persoonlijke behoefte van medewerkers en die in dienst staat van de organisatiebelangen. Uiteraard putten we daarbij uit onze eigen ervaringen, kennis en expertise.

Speelt dit vraagstuk ook bij u? Dan bieden we graag de helpende hand met de vertaalslag naar een concreet plan. Interesse? Neem dan contact op met Gerard de Bruijn via 015-2150015 of via mail@humanagement.nl, en we gaan snel sámen aan de slag.

Van ziekenhuis tot potentiële mega-priklocatie

Hoe bereid je een ziekenhuis voor op de functie van potentiële mega-priklocatie? Tot in de puntjes, weet het Flevoziekenhuis, dat rekening hield met maar liefst 8.000 vaccins per week. En met Playmobil, weet Humanagement, die hielp met het plan van aanpak en draaiboek. 

Met de hete adem van de naderende zomervakantie in de nek ontstond begin mei het idee dat ziekenhuizen tijdelijk ingezet konden worden voor het massaal ‘wegprikken’ van beschikbare vaccins. Hoe bereid je de organisatie voor op zo’n omvangrijke klus? Het Flevoziekenhuis, dat als ambitie had maar liefst achtduizend mensen per week te vaccineren, nam geen risico. Een dergelijke mega-operatie vereist een doordacht plan van aanpak en een gedegen draaiboek. Humanagement – met ruime ervaring op coronafaciliteiten, onder meer bij GGD regio Utrecht – bleek daarvoor de aangewezen partij en sparringpartner.  

Het uitgangsscenario bestond uit tien prikstraten, 40 prikken per uur per prikstraat, 16 registratiebalies en zo’n honderd medewerkers per shift. Zie dat maar eens te organiseren: de logistiek van mensen en middelen, het personeel, de ICT en de communicatie. Daarom zette Humanagement met de projectgroep van het Flevoziekenhuis alles op alles (en met het oog op de klok) om zo snel mogelijk tot plan van aanpak en draaiboek te komen.

Het sluitstuk van de voorbereiding was een tabletop-oefening, waarin het complexe event minutieus werd nagespeeld… met Playmobilpoppetjes. De speelgoedfiguurtjes konden na afloop weer naar huis, maar het draaiboek ligt nu in de la, klaar voor het mogelijke moment dat de GGD’s de vaccinatievraag niet meer aan kunnen. Mocht het zover komen, dan staat het Flevoziekenhuis paraat om onmiddellijk in actie te komen. 

Projectmanager bij GGD Utrecht

GGD regio Utrecht zag zich opeens geconfronteerd met een enorme facilitaire uitdaging. Humanagement bood uitkomst met locatieonderzoek, contractonderhandelingen en de facilitaire inrichting van werkplekken van bron- en  contactonderzoek en de diverse teststraten in de provincie. Nieuwsgierig? Lees de casusbeschrijving.