“Laat opdrachtgevers nog meer profiteren van jullie kennis op het gebied van gastvrijheid, faciliteiten en services.”

Humanagement in gesprek met Dick van der Meyden, manager Facilitair & Huisvesting bij Rijndam Revalidatie.

Wat was jullie vraagstuk?

Dick: in 2016 wilde Rijndam Revalidatie organisatiebreed stappen maken op het gebied van gastvrijheid, met name in houding en gedrag. In 2017 kwam daar vanuit het Facilitair Bedrijf de vraag bij om een aantal projecten te begeleiden en de functie van Manager Services tijdelijk in te vullen.

Wat was de rol van Humanagement hierin?

Dick: Pieter Zeilstra is namens Humanagement binnen Rijndam Revalidatie aan de slag gegaan. Over een periode van twee jaar heeft hij verschillende functies vervuld op het gebied van gastvrijheid, facility en services. Hij was eerst adviseur en later projectleider van het gastvrijheidsprogramma dat binnen Rijndam is ontwikkeld en geïmplementeerd. Als Projectmanager Facilitair Bedrijf begeleidde hij projecten op het gebied van onder andere schoonmaakbeleving, beveiliging en logistiek. En als Manager Services a.i. was hij eindverantwoordelijk voor de afdeling services (logistiek, receptie, beveiliging en schoonmaak). Hij had heel wat belangen te behartigen en dat ging hem goed af.

Wat is het resultaat?

Dick: onder leiding van Pieter heeft de werkgroep Gastvrijheid een organisatiebreed gastvrijheidsprogramma gestart. Zijn inzet heeft een belangrijke impuls gegeven om het programma echt van de grond te krijgen, iets wat we tot dat moment niet voor elkaar kregen. Daarnaast zijn er in de hele organisatie 40 gastvrijheidsambassadeurs gevonden en getraind. Zij zijn inmiddels op alle vestigingen en afdelingen de aanjager van het programma. Daar zijn we als organisatie erg trots op.

De projecten die Pieter binnen het Facilitair Bedrijf heeft begeleid hebben onder andere gezorgd voor een betere beleving van de dienstverlening (schoonmaak). Ook wordt binnenkort de beveiliging van de hoofdlocatie op een efficiëntere en modernere manier georganiseerd.

Als Manager Services a.i. heeft Pieter een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het team, het verbeteren van de samenwerking met diverse leveranciers en het verbeteren van de interne dienstverlening. Wat opviel is zijn goede en betrouwbare vertegenwoordiging van de afdeling en de samenwerking met onze interne klanten. Pieter realiseert zich dat communicatie een belangrijk facet is van dienstverlening.

Wat was voor jullie de toegevoegde waarde van Humanagement?

Dick: een Humanager, ook Pieter, brengt een rugzak vol facilitaire werkervaring en conceptoplossingen mee. Daardoor was Pieter heel goed op zijn plaats in de diverse rollen die hij heeft vervuld. Hij heeft niet alleen het werk dat bij de functies hoorde goed uitgevoerd, je ziet ook dat hij snel en adequaat handelt en problematieken herkent vanuit eerdere ervaringen. Je merkt het meteen als je iemand van Humanagement inhuurt.

Pieters manier van werken zorgde ervoor dat de organisatie snel begrip had voor de diverse zaken die speelden op de afdeling services. Hij ging op de juiste manier om met zijn medewerkers en ook zijn wijze van communiceren was heel prettig.

Pieter kon zich goed inleven in de cultuur binnen Rijndam Revalidatie. Maar hij kon patronen juist ook doorbreken. Dat kwam bijvoorbeeld in het gastvrijheidsprogramma van pas. Vaak verzand je al snel in de systemen en reguliere denkbeelden binnen de organisatie, barrières die Pieter niet had.

Wat geef je Humanagement mee?

Dick: Humanagement kan zich als organisatie nog meer laten zien. Pieter heeft uitstekend werk geleverd, maar jullie doen nog zoveel meer. Wij zouden als opdrachtgever nog meer kunnen profiteren van alle kennis en ervaring die jullie hebben. Bijvoorbeeld door brainstormsessies, kennisdeling en -ontwikkeling, scholing en workshops aan te bieden aan opdrachtgevers. Dit is zeker niet bedoeld als kritiek, maar als positief verbeterpunt.

Dick van der Meyden – Manager Facilitair & Huisvesting, Rijndam Revalidatie:

“Laat opdrachtgevers nog meer profiteren van jullie kennis op het gebied van gastvrijheid, faciliteiten en services. Wij kunnen én willen nog meer leren van Humanagement!”