Je hoorde zowel bij Humanagement als bij de gemeente Noordoostpolder

In de laatste weken van de opdracht bij de gemeente Noordoostpolder, sprak Laura Barendregt met opdrachtgever Carlo Cloosterman over het verloop van de opdracht en de behaalde resultaten.

Laura: Wat was jullie vraagstuk?

Carlo: Binnen het cluster Service en Ondersteuning is ruim een jaar geleden een deel van het management weggevallen door het vertrek van een teamleider. Onder andere daardoor was er geen inhoudelijke kennis van facilitaire zaken meer aanwezig. Daarnaast heeft het team Algemene Ondersteuning sturing nodig. Verder moest er op een aantal HR- en inhoudelijke vraagstukken ingesprongen worden. Het was van belang dat wij deze gaten konden dichten als organisatie. Hiervoor zochten wij een teamleider die tevens een grote bijdrage in de doorontwikkeling van het cluster en met name van het eigen team kon bewerkstelligen.

Laura: Wat was de rol van Humanagement hierin?

Carlo: Via een uitvraag kregen wij door Humanagement jou als kandidate voorgesteld. Humanagement had onze vraag goed begrepen, want jij kwam als beste kandidate uit de bus rollen.

Laura: Wat is het resultaat?

Carlo: Je hebt veel kennis van facilitaire zaken meegenomen en je beschikt over de professionaliteit om dit te managen. Wij hebben het afgelopen jaar scherp gekregen waar we als organisatie aandacht voor moe(s)ten hebben. In de tussenliggende tijd zijn er al veel zaken geregeld en goed georganiseerd. Wat het allerbelangrijkste is, is dat de medewerkers het gevoel hebben dat zij de afgelopen periode geholpen zijn om (weer) vooruit te kunnen komen in hun werk. In de praktijk blijkt, met jouw komst, dat de schat aan kennis die er binnen Humanagement is, ook voor de gemeente Noordoostpolder ter beschikking is gekomen. Dat kwam doordat jij, zoals alle medewerkers van Humanagement, wekelijks en in eigen tijd gelegenheid krijgt om binnen Humanagement te klankborden over je opdracht. In mijn ogen zit daar het onderscheidend vermogen van deze dienstverlener. Je hebt veel meer kennis, kunde en vaardigheid meegenomen dan naar verwachting uiteindelijk nodig zal zijn om aan de vraag van de organisatie te voldoen.

Laura: Wat is de toegevoegde waarde van Humanagement geweest?

Carlo: Ik heb hier een uitgesproken mening over. Je ziet bij veel bureaus dat medewerkers gedetacheerd worden en that’s it. Bij jou heb ik echt gemerkt dat je betrokken bent bij Humanagement en zeker ook bij ons als gemeente. Hier kunnen andere bureaus een voorbeeld aan nemen. Je bent een echte vertegenwoordiger van Humanagement. Dat houdt in dat je laat zien dat je niet alleen je eigen kennis, maar ook de kennis en kunde die bij Humanagement aan boord is meeneemt. Dat vind ik een toegevoegde waarde! Naast dat dit voor de gemeente Noordoostpolder fijn was, kan ik me voorstellen dat dit voor jou als professional ook heel fijn is. Humanagement doet het echt samen, er wordt tijd geïnvesteerd om kennis te delen, bij te houden, uit te dragen en te benutten.

Laura: Wat is er geleerd tijdens het proces?

Carlo: Ik kom oorspronkelijk uit een ander vakgebied. Gelijktijdig met jouw komst ben ik de rol van clustermanager Service en Ondersteuning gaan vervullen en ik heb daarmee onder andere facilitair in mijn portefeuille gekregen. Ik vond het opvallend dat waar je als buitenstaander de indruk hebt dat facilitair heel complex is, dat dat eigenlijk ontzettend meegevallen is. Maar dit komt ook doordat jij mij in de processen hebt meegenomen. Ik was tenslotte niet bekend met het vakgebied. Ik had veel meer verwacht dat jij meer zou moeten leunen op de organisatie, maar dit was niet het geval. Je ging heel zelfstandig en professioneel te werk en zocht de samenwerking op. Als je mij een jaar geleden had gevraagd waarop ik had gehoopt of wat ik had verwacht waar wij nu zouden staan, dan was dit wel de uitkomst. Er zijn stappen gezet, muurtjes omver gebracht en weer op de juiste wijze opgebouwd waarbij er geen “slachtoffers” zijn gevallen.

Laura: Wat geef je Humanagement mee?

Carlo: Dat zij moeten blijven investeren in het uitdragen van het “bij Humanagement horen”, zonder dat het te kort doet aan het onderdeel zijn van de organisatie waar op dat moment voor gewerkt wordt. Je zit goed in je vel, mede door de constructie die Humanagement toepast. Je hoorde zowel bij Humanagement als bij de gemeente Noordoostpolder.