Interimmanager brengt rust

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) was op zoek naar vervanging van de vrijgekomen functie van Hoofd Security. Humanagement leverde een professionele en ervaren interimmanager in de persoon van Marcel Bosdijk. Michèle Belgraver, Hoofd Facility Services en inmiddels Hoofd Procurement Services: “De persoonlijke benadering, de professionele, mensgerichte begeleiding, en de open en transparante houding vanuit Humanagement heb ik echt als toegevoegde waarde ervaren.”

Dynamiek op de campus

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) verandert snel. Van ‘dorp in een stad’ is de EUR meer een ‘stad in een stad’ geworden. Steeds meer studenten, uit alle delen van de wereld, studeren aan de EUR en bewonen de campus. Ook de diversiteit aan gebruikers (o.a. evenementen, horeca en sport) is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat maakt de campus een steeds dynamischer omgeving. Het grootste deel van de organisatie bevindt zich op de Campus Woudestein.

Wat was de vraagstelling?

Michèle Belgraver: “Tegen deze toch vrij complexe achtergrond was de EUR op zoek naar vervanging van de vrijgekomen functie van Hoofd Security. Er lag een uitgebreid en breed pakket aan vragen en taken. Humanager Marcel Bosdijk bleek de aangewezen persoon om hiermee aan de slag te gaan.”

Marcel kreeg de dagelijkse leiding over de afdeling Security en hij werd kwartiermaker voor de nieuwe afdeling Safety en Security binnen de reorganisatie. Daarbij moeten Facility Services (FS) en Real Estate Services (RES) worden samengevoegd.

Dat takenpakket werd aangevuld met de specifieke opdrachten om de BHV-organisatie te analyseren, de klanttevredenheid te verbeteren en een advies op te stellen over de inrichting van de Safety en Security binnen de reorganisatie.

De veranderende omgeving vraagt daarnaast om een andere aanpak en een aangepast beveiligingsconcept. Marcel is gevraagd om een visie te ontwikkelen waar de komende jaren invulling aan gegeven kan worden.

Welke resultaten zijn opgeleverd?

Marcel heeft verschillende ‘kleinere’ procesverbeteringen doorgevoerd. Tevens heeft hij een advies opgeleverd over de wijze waarop ‘Safety en Security’ kan worden ingericht. Ook is er een analyse gemaakt van de BHV-organisatie (0-meting) en ligt er nu een voorstel voor een plan van aanpak om de BHV-organisatie te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Hierbij is ook rekening gehouden met de 24/7 ontwikkelingen en een flexibel kantoorconcept.

Het beveiligingsconcept is opnieuw in beeld gebracht. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van andere rollen dan alleen gediplomeerde beveiligers, onder andere door medewerkers uit de participatiewet in te zetten en andere medewerkers te betrekken bij het houden van toezicht. Ook de uitbestede dienstverlening wordt verder uitgewerkt.

Hoe kijk je terug?

Michèle Belgraver: “In deze complexe en hectische tijd is Marcel vrij snel een stabiele factor geworden. Hij heeft rust gebracht. Zijn ervaring als accountmanager kwam goed van pas in de contacten met de faculteiten. Naast zijn eigen inbreng heeft hij op een aantal onderdelen extra expertise in huis gehaald. Zo konden in korte tijd de juiste stappen worden genomen. Zaken waarvan we dachten dat ze geregeld waren, bleken inhoudelijk minder stabiel. Inmiddels is veel meer vastgelegd. We zijn blij met waar we nu staan. Daar heeft Humanagement een waardevolle bijdrage aan geleverd.”