Eyeopeners leiden tot organisatieverbeteringen

 
“In korte tijd verlieten twee teamleiders de afdeling. Een hectische periode, waarin ik behoefte had aan een stevige interim-manager. Iemand die het vertrek van de teamleiders kon opvangen en de rust in het team kon herstellen. De inzet en frisse blik van Humanager Remco van Rijn heeft ons als organisatie veel opgeleverd.”
 
Aan het woord is Jeroen van Zon, manager Hospitality in het Spaarne Gasthuis. “Toen Remco bij ons startte, lag de prioriteit bij de dagelijkse aansturing van de 140 hospitality medewerkers op de locatie Haarlem-Zuid. Het ziekteverzuim was hoog en de efficiency en de moraal van de medewerkers verdienden aandacht.”
 
In de eerste weken maakte Remco een scan van de afdeling. Dat leverde een aantal verbeterpunten op. Jeroen van Zon: “We hebben toen met elkaar afgestemd welke projecten hij in de inhuurperiode zou oppakken, naast de dagelijkse aansturing van de medewerkers. Inmiddels was een nieuwe teamleider aangenomen. Die ging met de medewerkers aan de slag, zodat Remco zich kon focussen op de projecten. En dat wierp zijn vruchten af.”
 

Organisatieverbeteringen

In de oude situatie waren drie teamleiders gezamenlijk verantwoordelijk voor de 140 hospitality medewerkers. Daardoor was er onderling veel overdracht nodig. Jeroen van Zon: “Remco heeft diverse verbeteringen in de organisatie in gang gezet. Zo heeft hij bijvoorbeeld een voorstel voor de Raad van Bestuur geschreven voor het creëren van een senior functie binnen de afdeling en een geografische verdeling van de medewerkers en teamleiders. Inmiddels zijn beide geïmplementeerd. Eén teamleider is nu verantwoordelijk voor een groep van 50 medewerkers bijvoorbeeld. Daarnaast zijn projecten afgerond die al langer op de plank lagen.”
 

Eyeopeners

Omdat de interim-manager objectief en met een frisse blik in de organisatie stond, waren zijn constateringen echte eyeopeners. Jeroen van Zon: “Remco hield ons als het ware een spiegel voor. Daar hebben we veel aan gehad. Hij gaf ook gevraagd en ongevraagd advies aan het management en leverde een bijdrage aan lopende projecten, zoals het opzetten van een nieuw afvalbeleid en een opleidingstraject voor teamleiders.” “Af en toe een frisse blik op de afdeling leidt tot verbeteringen,” aldus Jeroen van Zon. “Dat heb ik gemerkt door de samenwerking met de interim-manager van Humanagement, maar ook met de nieuwe teamleiders. Ik ga hier in de toekomst gerichter op sturen.”
 

Boven verwachting

Jeroen van Zon is zeer tevreden over het resultaat van de inhuur via Humanagement: “Voor nieuwe projecten zou ik zo weer een beroep op ze doen. Remco heeft zijn inhuur meer dan waar gemaakt. Het is prettig dat de interim-manager begeleiding krijgt vanuit Humanagement. Voor een starter is die intensiever dan voor een ervaren interimmanager als Remco, realiseer ik me. Alle kennis en ervaring die is ingebracht heeft onze organisatie zelfs meer opgeleverd dan vooraf de insteek was.”