… doet je beseffen dat je leeft! Willy Alberti zong het al en afgelopen vrijdag wist ook ik het zeker. Na twee jaar online (wat deze Sinterklaas – bij vele in de facilitaire wereld bekend omdat hij een begenadigd FM docent is op de Haagse Hogeschool – ook heel goed kan) was Sinterklaas dit jaar gelukkig weer op de Humanagement burelen. Tess, het jongste Humanagement kind aanwezig, straalde, glimlachte en de hele wereld leek even stil te staan. Wat heerlijk dat we elkaar, en Sinterklaas, weer zonder maatregelen konden ontmoeten!

Ontmoeten
De zoektocht naar hybride werken lijkt – terecht! – te draaien om ontmoeten. Daar (b)lijken veel mensen toch echt heel veel behoefte aan te hebben. Uw blogger van dienst ook. De intensiteit van samen zijn in zakelijke besprekingen, samen zijn met je team, creatieve sessies, maar ook gewoon het praatje-pot is belangrijk voor het welbevinden en sociale cohesie.  Ons vakgebied en het type mens dat in de facilitaire dienstverlening werkzaam is, kan volgens mij niet zonder ontmoeten. Ik merk dat ik in mijn bedrijf in ieder geval elke gelegenheid aangrijp om te ontmoeten. Met plezier denk ik terug aan fysieke kennismiddagen, de zomerborrel met ons netwerk en uiteraard de Sinterklaasviering. Al met al hebben we in 2022 door te ontmoeten weer heel veel teruggevonden wat we door corona even waren kwijtgeraakt.

 

Ont-moeten
Ontmoeten heeft echter nog een andere kant: ont-moeten. Ik denk dat het voor veel mensen de kunst is om een juiste balans te (her)vinden. Tussen werk en privé, tussen inspanning en ontspanning, tussen moeten en willen. Met de krapte op de arbeidsmarkt neemt de (werk)druk toe. We moeten veel, en vooral heel hard werken. Dat is op zich helemaal niet verkeerd, maar het is lang niet altijd wat we willen maar wat we moeten doen. Ont-moeten in de zin van minder moeten, is een uitdaging waar menigeen zich voorgesteld ziet staan. Als we ontmoeten zonder de ont-moeten, dan komt de waarde van ontmoetingen onder druk te staan. Het fijne van goede ontmoetingen is dat iedereen erbij wil zijn, dat je tijd voor elkaar hebt en vaak een gedeeld belang of doel hebt.

 

Beste wensen voor 2023
Het is misschien wat vroeg, maar de tijd gaat snel. Voordat we het weten, zitten we aan de oliebollen en heffen we het glas. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik alle lezers met liefde, geluk en plezier in het verschiet mooie ontmoetingen toewens in 2023. Ik daag u hierbij uit te ont-moeten door meer dingen te doen vanuit hart en ziel, omlijst met een glimlach.

Gerard de Bruijn
Directeur-eigenaar
Humanagement